Proces

Je eigen woondromen realiseren in een stedelijk gebied, dat is de meest voorkomende motivatie om te kiezen voor collectieve zelfbouw.

ONTWERP STUDIE

Bij aanvang van een ontwikkeltraject, onderzoekt de architect in eerste instantie de initiële mogelijkheden voor een woongebouw. Dit gebeurt op basis van de kansen die de locatie biedt en de stedenbouwkundige uitgangspunten. De architect maakt conform het Kavelpaspoort en het bestemmingsplan een globaal ontwerpvoorstel. Belangrijke aspecten zoals de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, zonligging en uitzicht worden direct meegenomen.

PROGRAMMA VAN WENSEN EN EISEN

Het ontwerpvoorstel vormt de basis voor diverse individuele woontypologieën. Het basisontwerp is dan ook het uitgangspunt voor gesprekken met de eerste belangstellenden. Samen met de architect stellen wij een Programma van Eisen op. Hierin worden individuele en collectieve wensen geïnventariseerd In de ontwikkelingsfase hebben de leden optimaal inspraak en keuzevrijheid in het proces zoals het bepalen van de grootte en woningindeling. Als bouwgroep worden er duidelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan onder andere over vormgeving en gebruik van ruimte. Daarnaast worden er vooraf afspraken gemaakt over zaken als budget, tijd en woonwensen.

MAXIMALE INSPRAAK

Tot en met de fase van Definitief Ontwerp werkt de bouwgroep namens al haar leden aan een collectief plan. Middels participatie worden alle individuele wensen samengebracht in een gezamenlijke heterogene bouwvorm (het integraal ontwerp). Alle leden hebben voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van het ontwerp, bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau en dekosten. Samen met professionals werkt de bouwgroep de plannen uit van ontwerp tot realisatie.

BEGELEIDING

Procesbegeleiding bij MijnwooniD betekent begeleiding vanaf het idee tot de oplevering. Betrokken architecten en bouwers zorgen voor een vakkundige begeleiding. Zowel individuele leden als de gehele bouwgroep worden ondersteund. De architect en bouwer hebben een adviserende rol, die jou als toekomstige bewoner door het hele proces leidt. U hoeft zich dan ook alleen maar bezig te houden met de keuzes voor de individuele woning en de gezamenlijke keuzes voor het collectief. Deelnemers die extra kennis en ervaring in kunnen brengen, worden natuurlijk in het proces betrokken! Als toekomstige bewoner heb je hierbij wel de lusten van het zelf bepalen van de individuele wensen en het mee bepalen in het collectief van de bouwgroep, maar niet de lasten van het complexe bouw- en voorbereidingsproces.

PLANNING

MijnwooniD hanteert een heldere en strakke planning waaraan alle betrokken partijen zich committeren. Vanaf het begin wordt in kaart gebracht wie en op welk moment beslissingen moeten nemen.

COMMUNICATIE

MijnwooniD hecht grote waarde aan open, directe en kritische communicatie waarbij respect voor elkaar voorop staat. Om goed met elkaar te kunnen communiceren en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde informatie heeft, hebben wij een communicatieplatvorm ontwikkeld waarop alle relevante documenten staan en waarmee het project voor iedereen transparant en beheersbaar is.

©2013 - DRN|Media