De samenwerking

Bij MijnwooniD staan individuele woonwensen centraal. MijnwooniD wordt gevormd door drie partijen:

1.De vereniging

De vereniging met de toekomstige bewoners als leden vormt de basis van onze zelfbouwprojecten. Elke locatie heeft een eigen vereniging. MijnwooniD zorgt dat keuzevrijheid, individuele wensen en eigen initiatief de hoogste prioriteit krijgen. De mate van individuele betrokkenheid binnen de vereniging mag door de leden zelf bepaald worden. MijnwooniD respecteert de gekozen mate van betrokkenheid van individuele leden. De mate van deelname aan het collectieve proces is vrijblijvend.

2. De architect

Vertaling van woonwensen, waarborgen van bouwkundige kwaliteit en het garanderen van een efficiënt ontwerpproces maken betrokkenheid van een architect onontbeerlijk. MijnwooniD werkt met een aantal ervaren architectenbureau’s met aantoonbare ervaring op het gebied van zelfbouw. Ook is het uiteraard mogelijk dat de vereniging zelf voorstellen doet voor architecten. De architect stelt samen met de vereniging een Programma van Eisen op. Hierin worden individuele en collectieve wensen geïnventariseerd en de gemaakte keuzes omgevormd tot een integraal ontwerp. De architect verzorgt tevens het gehele traject bij de gemeente voor het verkrijgen van de bouwvergunning.

3. Investeerder / Bouwer

Voorbereidende werkzaamheden van een bouwproject maken een flinke investering vooraf nodig. Ook vergt collectieve zelfbouw een financiële stabiliteit. Individuele leden kunnen zich gaande het proces onverwachts terugtrekken, vanwege verandering van baan, gezinssamenstelling of andere (persoonlijke) redenen daarom is er altijd een solide en gerenommeerde bouwer bij MijnwooniD betrokken. De bouwer verzorgt in basis de voorfinanciering en indien niet alle woningen verkocht zijn bij de start van de bouw (minimaal 60%) zal de aannemer als financiële achtervang optreden en zorg dragen dat de bouw van het project gewoon doorgaat. De bewonersgroep zelf loopt hierdoor geen risico dat het project vertraging oploopt of zelfs stil valt. Dat willen zeggen dat het project ook doorgang vindt, wanneer een deelnemer afhaakt. Dit is een unieke werkwijze! Nauwe samenwerking met de bouwer tijdens de ontwerpfase levert nog meer voordelen op. Integraal onderdeel van het gezamenlijke beslissingsproces zullen bouw-, uitvoerings- en prijstechnische aspecten zijn. Dit zal uiteindelijk leiden tot lagere bouwkosten.

De professionals van MijnwooniD

MijnwooniD wordt gevormd door professionals die beiden op hun eigen wijze kennis en ervaring hebben opgedaan met het begeleiden van bouwprojecten in het algemeen en collectieve zelfbouw in het bijzonder. Door de kennis van de architect en de ervaring van de bouwer te bundelen wordt het mogelijk om de doelstelling van MijnwooniD te verwezenlijken: Streven naar een architectonisch, functioneel en duurzaam gebouw, waarbij alle individuele wensen worden gerealiseerd. Wij hebben alle kennis in huis, die bij het realiseren van collectieve zelfbouw komt kijken. Van droom tot sleutel. MijnwooniD zorgt ervoor dat woondromen werkelijkheid worden!

Profiteren van elkaars kennis en kunde

Veel mensen zien collectieve zelfbouw als een aantrekkelijke manier om voor een goede prijs een eigen woning op maat te laten bouwen. Het mooie van samen bouwen is, dat je goed kunt profiteren van elkaars kennis en kunde. Iedereen is wel ergens goed in en dat komt hoe dan ook goed van pas. Keuzes moeten goed worden voorbereid, de financiën moeten geregeld worden en de professionele partijen geselecteerd. Een goed georganiseerde vereniging maakt dan ook slim gebruik van individuele verschillen, collectieve intelligentie en een gezamenlijk netwerk. Onze bottum-up manier van werken zorgt dat er geluisterd wordt naar de individuele leden en dat zorgt uiteindelijk voor optimaal resultaat. MijnwooniD waardeert en stimuleert de collectieve intelligentie die ontstaat door samenwerking van mensen met diverse achtergronden en uit verschillende leeftijdscategorieën.

 

©2013 - DRN|Media