De kosten/ begroting

ZEKERHEID IN DE KOSTPRIJS

De kostprijs van de woningen wordt al in een vroeg stadium berekend, nog voordat het ontwerp gedetailleerd is uitgewerkt. Dit levert een budget op die -binnen bandbreedtes- in alle ontwerp- en bouwfases gehandhaafd blijft. De omvang van deze bandbreedte wordt door de vereniging bepaald. Normaliter is dit 5 %. Dit biedt zekerheid dat het maximale budget niet wordt overschreden.

TRANSPARANTE BEGROTING

Om risico’s te beperken wordt tijdens alle stappen van het (ontwerp)proces een transparante prijsberekening gemaakt. Hierdoor kunnen gezamenlijk de juiste (architectonische) keuzes worden gemaakt.

Ook vindt er regelmatig herhaalde controle plaats op prijsafspraken en budgettering. Een onafhankelijke kostendeskundige zal toetsen of de prijsafspraken en budgettering marktconform zijn. Deze toetsing is bindend voor de bouwer.

COMMITMENT

Een zelfbouwtraject heeft voorfinanciering nodig. De kosten voor de architect, adviseurs en leges dienen namelijk al in een vroeg stadium te worden gefinancierd. Voor de leden is dit meestal lastig. De financiering komt daardoor grotendeels ten laste van de bouwer (risicodrager). Als commitment voor deelname betaald echter elke lid een reserveringsvergoeding. Dit is het inschrijfgeld om lid te worden van de vereniging. Het inschrijfgeld is € 1.500 euro en wordt beheert door de vereniging.

 

©2013 - DRN|Media